Seisiúin Eolais Vicipéide [Buail Isteach] le Phobal Wikimedia na hÉireann & Leabharlanna Phort Láirge

An bhfuil aithne agat ar Vicipéid?

Is é an leagan Gaeilge de Wikipedia. 

Buail isteach chuig an leabharlann ar 14ú Márta chun tuilleadh eolais a fháil faoi conas a oibríonn Vicipéid, agus na tionscadail éagsúla atá ar siúl ag Pobal Wikimedia na hÉireann ar son na Gaeilge, agus cultúr agus oidhreacht na hÉireann a chur chun cinn freisin.

Faigh amach conas is féidir leat a bheith páirteach i nGluaiseacht Oscailte an Eolais, cur le Vicipéid, agus bheith páirteach sa phobal in Éirinn.

Is í Amy, Oifigeach Gaeilge le Phobal Wikimedia na hÉireann, a dhéanfaidh an seisiún buail isteach.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi Wikimedia Community Ireland ar a suíomh Gréasáin ag wikimedia.ie

Are you familiar with Vicipéid?

Drop in to the library on 14th March to find out more about how Vicipéid/Wikipedia works, and the various projects that Wikimedia Community Ireland is doing to promote the Irish language, and also Irish culture, and heritage. 

Find out how you can get involved in the Open Knowledge Movement, contribute to Wikipedia, and get involved in the community in Ireland. 

The drop-in session will be done by Amy, the Irish Language Officer with Wikimedia Community Ireland. 

You can find more information about Wikimedia Community Ireland on their website at wikimedia.ie

Ainm Áite (Location): 

14ú Márta i Leabharlann Leabharlann Dhún Garbhán

14th March in Dungarvan Library 

15ú Márta i Leabharlann Chathair Phort Láirge

15th March in Waterford City Central Library 

Eagraí Imeachta (Event Organisers):

Pobal Wikimedia na hÉireann & Leabharlanna Phort Láirge

Wikimedia Community Ireland & Waterford Libraries 

Waterford Harbour at Night, By User: Typhoon, CC AA 2.0