For International Women’s Day 2024, Wikimedia Community Ireland will be hosting an Online editing event as part of Wikimedia’s Celebrate Women Campaign. Please see below for information in English. 

Bígí linn le haghaidh lá idirnáisiúnta na mban le haghaidh imeacht ar líne, ag cabhrú le Vicipéid a fheabhsú.

Cad é Eagaratón?

Is imeacht é Edit-a-thon a thugann daoine le chéile chun eagarthóireacht agus scríobhóireacht a chéanamh ar Vicipéid. Fiú mura bhfuil aon taithí agat le seo, tá fáilte romhaibh teacht agus foghlaim ó bhaill Phobal Wikimedia na hÉireann – bheith páirteach sa Ghluaiseacht Eolais Oscailte agus cur le Vicipéid, an chiclipéid shaor.

Titeann an t-imeacht seo i rith feachtas domhanda WikiLovesFolklore [WLF] ar siúl ó 1ú Feabhra agus 31ú Márta. Díreoidh an Edit-a-thon ar Feimineachas agus Béaloideas (mar chuid de WLF) agus oidhreacht chultúrtha a chaomhnú i spásanna Vicí. 

Beimid ag díriú ar scéalta na mBan sa bhéaloideas na hÉireann agus sa mhiotaseolaíocht – ach tá fáilte romhat altanna a bhaineann le stair na mban nó aon rud a bhaineann leis an ábhar sin, ar nós beathaisnéisí, a scríobh nó a chur in eagar freisin.

What is an Edit-a-thon?

An Edit-a-thon is an event that brings people together to edit and write on Wikipedia. Even if you have no experience with this, you are welcome to come along and learn from Wikimedia Community Ireland members – join the Open Knowledge Movement and contribute to Wikipedia, the free encyclopedia. 

This event falls during the WikiLovesFolklore [WLF] global campaign running from 1st February to 31st March. The Edit-a-thon will focus on Feminism and Folklore, as part of the WLF efforts to preserve cultural heritage in Wiki spaces. 

We will be focusing on Women’s narratives in folklore and mythology – but you are welcome to write or edit articles related to women’s history or anything related to that topic, such as biographies, too. 

Ainm Áite (Location): 

Ar líne / online via Zoom at 7pm on  the 8th of March. 

Join here on March 8th

Or get straight to editing here!