Bigí linn agus Bígí Bródúil!

Ar mhaith leat foghlaim conas Vicipéid nó Wikipedia a chur in eagar? Seo do sheans! Cé go bhfuil tú i do thosaitheoir nó má tá tú ag iarraidh do scileanna a fheabhsú, tá an Eagaratón & ceardlann dhátheangach seo foirfe duit. Beimid ag díriú ar ábhar LGBT+ a fheabhsú ar an dá ardán. le linn Queering Wikipedia & Wiki Loves Pride. Faigh an imeacht ar Facebook anseo! 

Ever wanted to learn how to edit Wikipedia or Vicipéid? Now’s your chance! Whether you’re a beginner or looking to refine your skills, this bilingual Edit-a-thon & workshop is perfect for you. Our focus will be on enhancing LGBT+ content on both platforms. Find the event on Facebook here! 

WikLovesPride ag tosú i mí an Mheithimh. Don fheachtas seo beimid ag iarraidh go n-uaslódálfar pictiúir go Commons agus go nglacfaidh sibh páirt in eagaratóin i rith mhí an Mheithimh (agus freisin i mí Iúil, Lúnasa, Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair.)

WikLovesPride is starting in June. For this campaign we will be asking you to upload pictures to Commons and participate in Edit-a-thons during the month of June (and also in July, August, September and October.)

Is é an chéad imeacht eile a bheidh á reáchtáil agam le linn WikiLovesPride ná ceardlann agus eagaratón dhátheangach i bPort Láirge mar chuid d’fhéile Bhróid na nDéise ar an nDéardaoin 30ú Bealtaine. I rith an tsamhraidh agus isteach san Fhómhar tá súil agam go mbeidh i dteagmháil agus ag oabir leis an oiread ball pobail Éireann LADTA+ agus is féidir trí Eagraíochtaí Bhród ar fud na tíre agus acmhainní a sholáthar dóibh chun cabhrú leo tosú ar eagarthóireacht agus scríobh ar WIkipedia. Má tá tú mar bhall d’aon ghrúpa pobail LADTA+ i do cheantar agus gur mhaith leat imeacht fíorúil nó pearsanta a eagrú déan teagmháil liom le do thoil!

The next event I will be running during WikiLovesPride is a bilingual workshop and event in Waterford as part of the Pride of the Déise festival on Thursday 30th May. Over the summer and into the Autumn I hope to be contacting and working with as many Irish LADTA+ community members as possible through Pride Organizations across the country and providing them with resources to help them start editing and writing on Wikipedia . If you are a member of any LADTA+ community group in your area and would like to organize a virtual or in-person event please contact me!

Toisc go bhfuil an ceardlann thuas ar an Déardaoin deiridh den mhí beimid ag cur ár n-imeacht ar líne deireadh na míosa siar go dtí an tseachtain ina dhiaidh, agus beidh sé ar an 6ú Meitheamh. 

As the above workshop is on the last Thursday of the month we will be postponing our end of the month online event to the week after, and it will be on the 6th of June.

Is feachtas domhanda é Wiki Loves Pride chun ábhar a bhaineann le LADT a leathnú agus a fheabhsú thar gach tionscadal Wikimedia, i ngach teanga. Tarlaíonn an chuid is mó de ghníomhaíochtaí Wiki Loves Pride idir Meitheamh agus Deireadh Fómhair, go traidisiúnta na míonna nuair a cheiliúrann pobail leispiacha, aeracha, déghnéasacha agus trasinscne (LADT) ar fud an domhain cultúr agus stair LADT. Tugaimid cuireadh duit a bheith rannpháirteach trí chlúdach Vicipéid ar ábhar a bhaineann le LADT a fheabhsú.

Wiki Loves Pride 2024

Wiki Loves Pride is a global campaign to expand and improve LGBT-related content across all Wikimedia projects, in all languages. Most activities of Wiki Loves Pride take place between June and October, traditionally the months when lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) communities around the world celebrate LGBT culture and history. We invite you to participate by improving Wikipedia’s coverage of LGBT-related content.

Le Phobal Éireann Wikimedia beimid ag díriú ar Vicipéid agus ag cruthú agus ag feabhsú ábhar LGBT ar Vicipéid trí Ghaeilge agus beimid ag díriú freisin ar stair agus beathaisnéisí LADT na hÉireann.

With Wikimedia Community Ireland we will be focusing on Vicipéid and creting and improving LGBT content on Vicipéid through Irish and we will also be focusing on Irish LGBT histories and biographies. 

Is féidir leat páirt a ghlacadh san eagarthóireacht ar líne ach dul tríd an nasc seo. Beidh an Eagaratón ar siúl ón 30ú Bealtaine go deireadh mhí an Mheithimh agus le haghaidh Wiki Loves Pride beidh go leor de na himeachtaí seo á reáchtáil againn go dtí mí Dheireadh Fómhair mar chuid den fheachtas Queering Wikipedia.

You can participate in the online editing by going through this link. The Event will take place from the 30th of May until the end of June and for Wiki Loves Pride we will be running many of these events until October as part of the Queering Wikipedia campaign.